Jan Žižka z Trocnova a Kalicha (kolem 1360 Trocnov – 11. října 1424 Přibyslav) byl český husitský vojevůdce, pokládaný za otce husitské vojenské doktríny a autora či prvního uživatele defenzivní bojové techniky, tzv. vozové hradby. Historicky je podrobněji zmapováno pouze šest posledních let jeho života, zprávy o Žižkových předchozích osudech jsou nedostatečné, vycházet lze pouze z kusých zmínek z několika náhodou zachovalých listin.

PropertyValue
prop-cs:barva
 • lightgrey
prop-cs:datumNarození
 • 1360 (xsd:integer)
prop-cs:datumÚmrtí
 • 11 (xsd:integer)
prop-cs:editoři
 • Josef Emler
prop-cs:hodnost
prop-cs:isbn
 • 80 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
prop-cs:jazyk
 • latinsky
prop-cs:jméno
 • František
 • Jan
 • Josef
 • Petr
 • Zdeněk
 • Emanuel
 • František Michálek
 • Hanuš
 • Kamil
 • Miroslav
 • Rudolf
 • Jiří
 • Josef František
 • Jan Žižka z Trocnova a Kalicha
 • Enea
 • Vavřinec z
 • Václav Vladivoj
prop-cs:místo
 • Královské Vinohrady
 • Litvínov
 • Praha
 • Tábor
 • Praha ; Litomyšl
prop-cs:místoNarození
prop-cs:místoÚmrtí
prop-cs:obrázek
 • Jensky kodex Zizka.jpg
prop-cs:odkazNaAutora
 • František Palacký
 • František Šmahel
 • Hanuš Kuffner
 • Jiří Kejř
 • Josef Pekař
 • Miroslav Ivanov
 • Petr Čornej
 • Vavřinec z Březové
 • Václav Vladivoj Tomek
 • Emanuel Vlček
 • František Michálek Bartoš
 • Josef Macek
 • Pius II.
 • Rudolf Urbánek
 • Kamil Krofta
 • Jan Durdík
 • Zdeněk Vybíral
prop-cs:odkazNaTitul
 • Fontes rerum Bohemicarum
prop-cs:popisek
 • Jan Žižka v čele husitského vojska, Jenský kodex
prop-cs:poznámka
 • [Kronika starého kolegiáta pražského]
prop-cs:poznámky
 • [Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi, Žižkovy listy, Žižkův vojenský řád]
prop-cs:početStran
 • 30 (xsd:integer)
 • 64 (xsd:integer)
 • 132 (xsd:integer)
 • 160 (xsd:integer)
 • 173 (xsd:integer)
 • 184 (xsd:integer)
 • 203 (xsd:integer)
 • 206 (xsd:integer)
 • 210 (xsd:integer)
 • 228 (xsd:integer)
 • 236 (xsd:integer)
 • 258 (xsd:integer)
 • 260 (xsd:integer)
 • 264 (xsd:integer)
 • 265 (xsd:integer)
 • 281 (xsd:integer)
 • 283 (xsd:integer)
 • 295 (xsd:integer)
 • 313 (xsd:integer)
 • 330 (xsd:integer)
 • 364 (xsd:integer)
 • 416 (xsd:integer)
 • 420 (xsd:integer)
 • 427 (xsd:integer)
 • 430 (xsd:integer)
 • 453 (xsd:integer)
 • 456 (xsd:integer)
 • 482 (xsd:integer)
 • 498 (xsd:integer)
 • 550 (xsd:integer)
 • 580 (xsd:integer)
 • 790 (xsd:integer)
 • 1191 (xsd:integer)
 • 1279 (xsd:integer)
prop-cs:příjmení
 • Březové
 • Krofta
 • Palacký
 • Pekař
 • Tomek
 • Ivanov
 • Kuffner
 • Urbánek
 • Vlček
 • Čečetka
 • Macek
 • Šmahel
 • Bartoš
 • Silvio
 • Durdík
 • Kejř
 • Vybíral
 • Čornej
prop-cs:rok
 • 1878 (xsd:integer)
 • 1907 (xsd:integer)
 • 1908 (xsd:integer)
 • 1925 (xsd:integer)
 • 1927 (xsd:integer)
 • 1928 (xsd:integer)
 • 1930 (xsd:integer)
 • 1933 (xsd:integer)
 • 1936 (xsd:integer)
 • 1946 (xsd:integer)
 • 1952 (xsd:integer)
 • 1953 (xsd:integer)
 • 1955 (xsd:integer)
 • 1965 (xsd:integer)
 • 1969 (xsd:integer)
 • 1979 (xsd:integer)
 • 1980 (xsd:integer)
 • 1981 (xsd:integer)
 • 1983 (xsd:integer)
 • 1984 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1993 (xsd:integer)
 • 1995 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
 • 2011 (xsd:integer)
 • 2014 (xsd:integer)
prop-cs:svazek
 • VII
 • druhý. Jan Žižka
 • prvý. Doba se zvláštním zřetelem k Táboru
 • třetí. Žižka, vůdce revoluce
 • čtvrtý. Poznámky k dílu třetímu, opravy a dodatky, příloha - rejstříky
prop-cs:titul
 • Husité
 • Jan Žižka
 • Jan Žižka z Trocnova
 • Prameny dějin českých
 • Husitská kronika; Píseň o vítězství u Domažlic
 • Tajemství českých kronik : cesty ke kořenům husitské tradice
 • Dějiny národu Českého v Čechách a na Moravě
 • Historie česká
 • Husitská revoluce. 1. Doba vymknutá z kloubů
 • Husitská revoluce. 2. Kořeny české reformace
 • Husitská revoluce. 3. Kronika válečných let
 • Husitská revoluce. 4. Epilog bouřlivého věku
 • Husitské revoluční hnutí
 • Husitské vojenství
 • Husitské vojny v obrazech
 • Jan Žižka a husitská revoluce
 • Kdy umírá vojevůdce
 • Na množství nehleďte - Kronika - řád - listy
 • Popravčí kniha pánův z Rožmberka
 • Světla a stíny husitství
 • Tábor v husitském revolučním hnutí I. díl
 • Tábor v husitském revolučním hnutí II. díl
 • Velké dějiny zemí Koruny české V. 1402-1437
 • Ze starých letopisů českých
 • Jan Žižka z Kalichu a antropologicko lékařský průzkum tzv. čáslavské kalvy
 • Archiv český XXXVIII - Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405-1457
 • Jan Žižka: 1360?-1424 : o táborském hejtmanu a husitském vojevůdci
 • Žižka a jeho doba
 • České dějiny II./7. Husitská revoluce. 1. Doba Žižkova 1415-1426
prop-cs:url
prop-cs:velikostObrázku
 • 250 (xsd:integer)
prop-cs:vydavatel
 • Karolinum
 • Melantrich
 • Nakladatelství Lidové noviny
 • Národní muzeum
 • Odeon
 • Panorama
 • Paseka
 • Vesmír
 • František Mareš
 • Jan Laichter
 • Rovnost
 • Svoboda
 • Naše vojsko
 • B. Kočí
 • Dialog
 • Mánes
 • Filosofia
 • Nakladatelství Československé akademie věd
 • Josef Elstner
 • Město Tábor, odbor kultury a cestovního ruchu
 • V komisi Dr. Grégr a Ferd. Dattel
 • V ráji
 • vl.n.
prop-cs:vydání
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
prop-cs:wikiPageUsesTemplate
dbpedia-owl:abstract
 • Jan Žižka z Trocnova a Kalicha (kolem 1360 Trocnov – 11. října 1424 Přibyslav) byl český husitský vojevůdce, pokládaný za otce husitské vojenské doktríny a autora či prvního uživatele defenzivní bojové techniky, tzv. vozové hradby. Historicky je podrobněji zmapováno pouze šest posledních let jeho života, zprávy o Žižkových předchozích osudech jsou nedostatečné, vycházet lze pouze z kusých zmínek z několika náhodou zachovalých listin. Z tohoto důvodu dochází k názorové nejednotnosti odborníků, kteří v biografických pracích věnovaných táborskému hejtmanovi, mnohdy zastávají vzájemně protichůdné názory. Roku 1408 Žižka vyhlásil nepřátelství Rožmberkům a královskému městu České Budějovice a působil v záškodnické rotě jistého Matěje vůdce. Následujícího roku byl ze spáchaných zločinů králem Václavem IV. omilostněn a poté vstoupil do služeb polského panovníka Vladislava II. Jagella. Pod vedením Jana Sokola z Lamberka se účastnil tažení proti řádu německých rytířů, avšak dodnes není historicky doloženo, zda bojoval v bitvě u Grunwaldu. Dále se předpokládá, že po návratu z Polska pobýval jako královský čeledín v Praze, kde se seznámil s kázáním mistra Jana Husa.V létě roku 1419 byl Žižka jedním z čelních účastníků první pražské defenestrace, avšak nespokojenost s kolísavou politikou pražské radnice byla příčinou, kvůli níž metropoli opustil a odcestoval do Plzně. Poblíž této bašty husitství dosáhl svého prvního známého vítězství za pomoci vozové formace, po pěti měsících bojů s katolickou šlechtou byl nicméně nucen město přenechat nepříteli a probít se k nově vznikajícímu Hradišti na hoře Tábor. Táborská městská obec jej záhy zvolila jedním ze čtyř hejtmanů, kterému patrně náležel post vojenského velitele. Na jedno oko již slepý Žižka v průběhu pokračujících bojů utrpěl poranění druhého oka a s největší pravděpodobností zcela oslepl (doloženo od obléhání hradu Rabí v červnu 1421). Ani toto postižení mu však nezabránilo v tom, aby v čele husitských svazů odrazil vojska druhé křížové výpravy a dál pokračoval v boji s domácím i zahraničním nepřítelem. Počátkem roku 1423 se za ne zcela jasných okolností rozešel s některými představiteli Tábora a odešel do východních Čech, kde začal formovat nové bratrstvo (takzvaný Nový nebo Menší Tábor). Jeho vzrůstající vliv a úspěchy však brzy narazily na zájmy pražanů a další měsíce se nesly ve znamení bojů mezi oběma husitskými frakcemi. Situace nakonec eskalovala do té míry, že Žižka českou metropoli oblehl a přinutil pražany vést mírové rozhovory (září 1424). Po urovnání konfliktu ujednaly oba husitské tábory výpravu na Moravu, v jejímž průběhu Žižkova část vojska oblehla hrad v Přibyslavi. Zde husitský vojevůdce podlehl hlíznatému onemocnění, jehož příčinou byl patrně neléčený zánětlivý proces.Důležitým objevem, který znamenal alespoň částečný úspěch v zodpovězení otázek spjatých s Žižkovou osobou, byl nález tzv. čáslavské kalvy při archeologickém průzkumu prováděném v roce 1910 v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi. Po vědeckých analýzách bylo určeno, že se pravděpodobně jedná o část kostry husitského vojevůdce.
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-owl:deathPlace
dbpedia-owl:militaryRank
dbpedia-owl:pictureDescription
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3397 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 108941 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 321 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 16476738 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-owl:wikiPageWikiLinkText
 • Jan Žižka
 • Jan Žižka z Trocnova
 • Jana Žižky
 • Žižky
 • Jana Žižky z Trocnova
 • Janem Žižkou z Trocnova
 • Jan Žižka z Trocnova
 • Janem Žižkou
 • Žižka
 • Janu Žižkovi
 • Žižkou
 • Žižkovi
 • Jana Žižku
 • Žižkův
 • Jana Žižky z Trocnova
 • Žižkova
 • Žižkovými
 • Žižkově
 • Žižkovým
 • Žižkových
 • Žižkovy
 • Žižku
 • Jan Žižka z Trocnova a Kalicha
 • Žižkovu
 • Jan Žižka#Čáslavská kalva
 • Janem Žižkou z Trocnova
 • Jana Žižku z Trocnova
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Jan Žižka z Trocnova a Kalicha (kolem 1360 Trocnov – 11. října 1424 Přibyslav) byl český husitský vojevůdce, pokládaný za otce husitské vojenské doktríny a autora či prvního uživatele defenzivní bojové techniky, tzv. vozové hradby. Historicky je podrobněji zmapováno pouze šest posledních let jeho života, zprávy o Žižkových předchozích osudech jsou nedostatečné, vycházet lze pouze z kusých zmínek z několika náhodou zachovalých listin.
rdfs:label
 • Jan Žižka
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Jan Žižka z Trocnova a Kalicha
is prop-cs:stavitel of
is prop-cs:velitel of
is dbpedia-owl:commander of
is dbpedia-owl:developer of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of