Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek královského hlavního města Prahy byla komise zřízená usnesením prezidia městské rady královského hlavního města Prahy ze dne 13. 6. 1893 jako její poradní sbor k zajištění soupisu stavebních, uměleckých a historických památek v královském hlavním městě Praze. Prvním předsedou byl městský radní Vladimír Per. První informativní schůze této komise se konala 10. 6.

PropertyValue
prop-cs:citace
 • 2015-10-13 (xsd:date)
prop-cs:datumArchivace
 • 2016-06-10 (xsd:date)
prop-cs:datumPřístupu
 • 2014-11-30 (xsd:date)
 • 2015-09-21 (xsd:date)
 • 2015-09-22 (xsd:date)
 • 2015-10-12 (xsd:date)
 • 2015-10-13 (xsd:date)
prop-cs:edice
 • Umělecké památky Prahy
 • Acta Musei Pragensis
 • Knih "Dědictví Svatojanského" čís. 101.
 • Tilia Plassensis
prop-cs:editoři
 • Körber Pavel
prop-cs:ilustrátoři
 • Václav Jansa
 • Kašpar Adolf
prop-cs:instituce
 • Univerzita Karlovy, Pedagogická fakulta, Katedra
prop-cs:isbn
 • 80 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 8020005382 (xsd:double)
 • ISBN 80-7185-520-0.
prop-cs:issn
 • 139 (xsd:integer)
 • 418 (xsd:integer)
prop-cs:jazyk
 • česky
prop-cs:jméno
 • Ema
 • Irena
 • Jan
 • Josef
 • Karel
 • Vilém
 • Vojtěch
 • Zdeněk
 • Zikmund
 • Antonín
 • Hugo
 • Kamil
 • Prokop
 • Rudolf
 • Tomáš
 • Adolf
 • Bohumil
 • Jiří
 • Markéta
 • Martina
 • Tereza
 • Vladimír
 • Kateřina
 • Luboš
 • Ignát
 • Vratislav Václav
 • Rudolf a kol
 • Růžena a kol
 • František.
 • Cathleen M.
 • Hana.
prop-cs:kapitola
 • 6 (xsd:integer)
 • Zpráva o činnosti Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek král. hl. města Prahy.
 • Pomníky, náhrobky, hřbitovy
 • K.L.Kukla : Konec Ghetta
 • Schmoranz, František starší
 • Asanace - zatracovaný i obdivovaný projekt obce Pražské
prop-cs:korporace
 • Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek král. hlavního města Prahy.
prop-cs:místo
 • Brno
 • Praha
 • Žižkov
 • Plasy
 • Praha : Tiskem "Politiky" závodu tiskařského a vydavatelského
 • Praha - Litomyšl :
prop-cs:nedostupné
 • ano
prop-cs:odkazNaAutora
 • Vilém Mrštík
 • Adolf Srb
 • Prokop Toman
 • Tomáš Pěkný
 • Vojtěch Frič
prop-cs:periodikum
 • Dějiny a současnost
 • Památky středních Čech
 • Památky a příroda
 • Dějiny a současnost. Kulturně historická revue.
prop-cs:poznámka
 • 73 (xsd:integer)
 • Zvláštní otisk ze sborníku Umění
 • Jmenný, názvový a místní rejstřík
 • Résumé německy s. 135-136.
 • Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
 • Obhajoba rozhodnutí městských radní nechat jako zdravotně závadné zbourat 5 domů na severní straně Staroměstského náměstí a na uvolněném místě umožnit vybudování nového paláce městské pojišťovny.
 • Texty tří proslovů a závěrečné rezoluce, v níž účastníci protestují proti jednání městských zastupitelů a nevhodné regulaci města.
 • s výkladem a plánem asanačního obvodu
 • barevné reprodukce akvarelů Václava Jansy doplněné stručným historickým a místopisným doprovodem.
 • Černobílé snímky zachycují každou bránu z čelní i zadní strany. Fotografie doplňuje pouze název brány a orientace pohledu na stavbu.
 • [8] s. barev. obr. příl. : il., portréty, faksim
 • Kulturně historický popis a črty ze života páté pražské čtvrti. Pamětihodnosti Josefova v topografické studii.
 • Résumé německy s. 126-134.
 • viii s. barev. obr. příl. : il., portréty, plány, faksim
prop-cs:početStran
 • 14 (xsd:integer)
 • 24 (xsd:integer)
 • 27 (xsd:integer)
 • 45 (xsd:integer)
 • 51 (xsd:integer)
 • 52 (xsd:integer)
 • 79 (xsd:integer)
 • 137 (xsd:integer)
 • 144 (xsd:integer)
 • 149 (xsd:integer)
 • 177 (xsd:integer)
 • 230 (xsd:integer)
 • 469 (xsd:integer)
 • 471 (xsd:integer)
 • 492 (xsd:integer)
 • 639 (xsd:integer)
 • 839 (xsd:integer)
prop-cs:příjmení
 • Tomek
 • Srb
 • Houba
 • Teige
 • Dvořák
 • Toman
 • Wirth
 • Frič
 • Jeřábek
 • Zeyer
 • Sedláčková
 • Sommer
 • Zahradnický
 • Podlaha
 • Hrůza
 • Štěrba
 • Chytil
 • Mrštík
 • Baťková
 • Bečková
 • Herain
 • Wintr
 • et al
 • Bukačová
 • Chadraba
 • Kolektiv autorů za vedení Pavla Vlčka
 • Korbelář
 • Pěkný
 • Wunsch
 • Bojarová
 • Kudláčová
 • HERMAN,
 • HERRMANN,
 • Kupka:
 • Svojsíková
 • VOLAVKOVÁ,
 • VOLAVKOVÁ, černobílých vyobrazení.
 • Wurzer
 • Šesták:
prop-cs:redaktoři
 • Lešer Václav
 • Dr JosefTeige a Dr. Zikmund Wintr
prop-cs:rok
 • 1892 (xsd:integer)
 • 1893 (xsd:integer)
 • 1897 (xsd:integer)
 • 1899 (xsd:integer)
 • 1900 (xsd:integer)
 • 1901 (xsd:integer)
 • 1902 (xsd:integer)
 • 1904 (xsd:integer)
 • 1905 (xsd:integer)
 • 1908 (xsd:integer)
 • 1910 (xsd:integer)
 • 1913 (xsd:integer)
 • 1921 (xsd:integer)
 • 1932 (xsd:integer)
 • 1938 (xsd:integer)
 • 1946 (xsd:integer)
 • 1950 (xsd:integer)
 • 1959 (xsd:integer)
 • 1961 (xsd:integer)
 • 1991 (xsd:integer)
 • 1993 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
 • před r. 1928
 • Vladimír Kupka: Pražská opevnění, Libri, Praha, 2008, ISBN 978-80-7277-126-4
prop-cs:rokCopyrightu
 • 1902 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
prop-cs:rokTisku
 • 1901 (xsd:integer)
 • 1902 (xsd:integer)
 • 1908 (xsd:integer)
 • 1913 (xsd:integer)
 • 1921 (xsd:integer)
 • 1961 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
prop-cs:ročník
 • 16 (xsd:integer)
 • 18 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
prop-cs:strany
 • 1 (xsd:integer)
 • 9 (xsd:integer)
 • 20 (xsd:integer)
 • 21 (xsd:integer)
 • 22 (xsd:integer)
 • 34 (xsd:integer)
 • 46 (xsd:integer)
 • 61 (xsd:integer)
 • 249 (xsd:integer)
 • 403 (xsd:integer)
 • 429 (xsd:integer)
 • 555 (xsd:integer)
 • česky
 • nečíslováno
prop-cs:subedice
 • Podíl údů "Dědictví Svatojanského" na rok 1908 čís. 3
prop-cs:svazek
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
 • 7 (xsd:integer)
 • 93 (xsd:integer)
 • III.
 • prvý
prop-cs:titul
 • Antonín Wiehl
 • Bestia triumphans
 • --09-23
 • Antonín Wiehl a česká renesance
 • Pražské židovské pověsti a legendy : Sbírka staropražských historických pověstí a legend židovských od nejstarších dob pohanských v Čechách
 • Historie Židů v Čechách a na Moravě
 • Město Žižkov
 • Schematismus města Žižkova
 • Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov
 • Dějiny českého výtvarného umění I/1
 • Umělecké památky Prahy Nové Město - Vyšehrad - Vinohrady
 • Kostel svatého Václava na Zderaze
 • Loď kostela sv. Václava na Zderaz v Praze II
 • Zpráva o činnosti Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek král. hl. města Prahy. In:Almanach královského hlavního města Prahy na rok 1899. Ročník 2
 • Nový slovník československých výtvarných umělců
 • Architektura v českém národním dědictví
 • Praha ve dne v noci
 • Ústřední seznam nemovitých kulturních památek ČR.
 • Architekt souladu Antonín Wiehl a jeho cesta k české renesanci
 • Hrobka rodu Daubků od Antonína Wiehla v Litni na Berounsku.
 • Zachování starobylého a krásného vzhledu Prahy hospodářským a finančním prospěchem pražského obyvatelstva
 • Řeč JUDra. Vojtěcha Friče proslovená v II. řádné schůzi slavného sboru obecních starších král. hlavního města Prahy 6 dne měsíce února 1899 v příčině bourání domů čp. 931, 932, 933-I. na Staroměstském náměstí v Praze
 • Jednání manifestační a protestní schůze pražského lidu, konané dne 16. dubna 1899 na Žofíně
 • Poslední pokus o záchranu Staré kolkovny, někdejšího domu krále Václava IV., jehož osud má býti rozhodnut ve schůzi Sboru obecních starších král. hl. města Prahy dne 7. března 1904
 • Stará Praha : 100 akvarelů Václava Jansy
 • Boj proti starobylému rázu Prahy od století 18. až na naši dobu
 • Asanace král. hlavního města Prahy : text zákona
 • Dějiny "Komisse pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek" král. hlav. města Prahy. In HERAIN, Jan, et al. Zprávy komisse pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek král. hlav. města Prahy.
 • Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů a jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém.Řada první: Arcidiecese Pražská, Díl II., Vikariáty: Berounský, Bystřický a Plzeňský. Sepsal Antonín Podlaha.
 • Bývalé brány pražské
 • O assanaci.Odpověď architekta Jana Zeyera k vývodům Dra. A. Steina, daná v týdenní schůzi Spolku architektů a inženýrů v království Českém, konané dne 25. ledna 1901
 • Asanace - zatracovaný i obdivovaný projekt obce Pražské.In: Pražská asanace. K 100. výročí vydání asanačního zákona pro Prahu ,
 • Klub Za starou Prahu a okolnosti vedoucí k jeho vzniku
 • 'Pražská opevnění
 • Jak se ze Žižkova stalo velké město
 • Zákon, daný dne 11.2.1893, Čís. 22 ř.z., o vyvlastňování k úpravě assanačního obvodu královského hlavního města Prahy". - Jeho význam pro obnovu měst
 • Zmizelá Praha : Židovské město pražské
 • Za Prahu zdravější. Modernizace města a politická moc .
 • 'Pražské ghetto : Společnou prací Ignáta Herrmanna, Dra Jos.Teige a Dra Z. Wintra
 • Židovské město pražské.
 • Zprávy komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek král. hlavního města Prahy. Svazek pátý.
prop-cs:typKapitoly
 • heslo
 • - kapitola
prop-cs:typPráce
 • Bakalářská
prop-cs:url
prop-cs:urlArchivu
prop-cs:urlKapitoly
prop-cs:vedoucí
 • doc. PhDr. Jirí Pokorný, CSc.
prop-cs:vydavatel
 • Academia
 • Libri
 • Muzeum hlavního města Prahy
 • Paseka
 • Unie
 • Dílo
 • Alétheia
 • Rozhledy
 • Beaufort
 • Sefer
 • Kocourek
 • Národní tiskárna a nakladatelstvo
 • Jan Štenc
 • Sportovní a turistické nakladatelství
 • vl.n.
 • Končel
 • Körber
 • nákladem vlastním
 • České ústřední knihkupectví
 • Důchody obce královského hlavního města Prahy
 • Národní památkový ústav v Praze
 • Výtvarný Odbor Umělecké Besedy
 • Archiweb, s.r.o., Vídeňská 23 Brno
 • Město PLasy
 • Město Plasy
 • Nákladem Dědictví sv. Jana Nepomuckého
 • Rudolf Ryšavý : Tvar
 • Chamonilla
 • Klub za Starou Prahu
 • Spolek majitelů domů pro Nové Město Pražské a Vyšehrad
prop-cs:vydání
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
 • první
 • První
prop-cs:wikiPageUsesTemplate
prop-cs:číslo
 • 2 (xsd:integer)
 • 7 (xsd:integer)
 • 11 (xsd:integer)
 • 12 (xsd:integer)
dbpedia-owl:abstract
 • Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek královského hlavního města Prahy byla komise zřízená usnesením prezidia městské rady královského hlavního města Prahy ze dne 13. 6. 1893 jako její poradní sbor k zajištění soupisu stavebních, uměleckých a historických památek v královském hlavním městě Praze. Prvním předsedou byl městský radní Vladimír Per. První informativní schůze této komise se konala 10. 6. 1893 za předsednictví architekta Antonína Wiehla, který patřil kvýznamným iniciátorům jejího vzniku.
dbpedia-owl:galleryItem
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1142626 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 80575 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 302 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 16530595 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-owl:wikiPageWikiLinkText
 • Komisi pro soupis památek Prahy
 • Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek královského hlavního města Prahy
 • Komisi pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek královského hlavního města Prahy
 • Komise pro soupis památek města Prahy
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek královského hlavního města Prahy byla komise zřízená usnesením prezidia městské rady královského hlavního města Prahy ze dne 13. 6. 1893 jako její poradní sbor k zajištění soupisu stavebních, uměleckých a historických památek v královském hlavním městě Praze. Prvním předsedou byl městský radní Vladimír Per. První informativní schůze této komise se konala 10. 6.
rdfs:label
 • Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek královského hlavního města Prahy
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of