První křížová výprava v dějinách byla vyhlášena roku 1095 na clermontském koncilu papežem Urbanem II. a směřovala do Svaté země za znovudobytí Božího hrobu od muslimů. Vyhlášení výpravy bylo částečně reakcí na postupné pronikání tureckých nájezdníků do Anatolie, kde na Byzantské říši dobyli značná území a oslabili moc říše. Byzantský císař Alexios se obrátil na papeže, aby mu pomohl získat dobrovolníky do jeho žoldnéřské armády, díky níž by mohl ztracená území na východě znovu dobýt.

PropertyValue
prop-cs:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 1 (xsd:integer)
 • 80 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
prop-cs:jazyk
 • anglicky
prop-cs:jméno
 • Steven
 • Bohumila
 • David
 • Miroslav
 • Robert
 • Anna
 • Jiří
 • Věra
 • Christopher
 • Antony
 • Edward
 • Alfred
 • Jonathan
 • Francesco
 • Marshall W.
 • Raymond Charles
 • Usáma
prop-cs:konflikt
prop-cs:místo
 • Blízký východ
 • Cambridge
 • New York
 • Oxford
 • Praha
 • Philadelphia
 • Madison
 • London
prop-cs:obrázek
 • Counquest of Jeusalem .jpg
prop-cs:odkazNaAutora
 • Jiří Kovařík
 • Miroslav Hroch
 • David Nicolle
 • Věra Hrochová
 • Jonathan Riley-Smith
 • Steven Runciman
 • Usáma Ibn Munkiz
 • Anna Komnéna
 • Robert Chazan
prop-cs:popisek
 • Obsazení Jeruzaléma křižáky, Émile Signol
prop-cs:početStran
 • 96 (xsd:integer)
 • 186 (xsd:integer)
 • 214 (xsd:integer)
 • 227 (xsd:integer)
 • 228 (xsd:integer)
 • 255 (xsd:integer)
 • 272 (xsd:integer)
 • 278 (xsd:integer)
 • 289 (xsd:integer)
 • 317 (xsd:integer)
 • 344 (xsd:integer)
 • 348 (xsd:integer)
 • 376 (xsd:integer)
 • 436 (xsd:integer)
 • 529 (xsd:integer)
 • 565 (xsd:integer)
 • 707 (xsd:integer)
 • 926 (xsd:integer)
prop-cs:příjmení
 • Chazan
 • Hroch
 • Baldwin
 • Kovařík
 • Nicolle
 • Peters
 • Bridge
 • Duggan
 • Gabrieli
 • Hrochová
 • Ibn Munkiz
 • Komnéna
 • Riley-Smith
 • Runciman
 • Smail
 • Tyerman
 • Zástěrová
prop-cs:rok
 • 1956 (xsd:integer)
 • 1969 (xsd:integer)
 • 1973 (xsd:integer)
 • 1982 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1995 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
 • 2012 (xsd:integer)
prop-cs:spoluautoři
 • a kol.
prop-cs:strana
 • muslimské státy * Seldžucká říše ** 18px Rúmský sultanát ** Danišmendovci ** Aleppský emirát ** Damašský emirát ** okraj|20px Abbásovský chalífát * okraj|20px Fátimovský chalífát
 • okraj|22px křížová výprava * 16px Francouzské království ** 16px Hrabství Auvergne ** 16px Hrabství Blois ** 16px Hrabství Toulouse ** 16px Buloňské hrabství ** 16px Provensálský markýzát ** 16px Normandské vévodství ** 16px Le Puy-en-Velay ** 16px Hrabství Vermandois ** 16px Burgundské vévodství ** 16px Bretaňské vévodství ** 16px Vévodství La Trémoille ** 16px Vikomtství Béarn ** 16px Hrabství Vendôme * 16px Flanderské hrabství * 16px Říše římská ** 16px Dolnolotrinské vévodství ** 16px Janovská republika ** 16px Hornolotrinské vévodství * 16px Sicilské hrabství ** 16px Tarentské knížectví * 16px Vévodství Apulie a Kalábrie * 16px Anglické království východní spojenci * 18px Byzantská říše * 16px Arménské knížectví
prop-cs:střetnutí
 • První křížová výprava
prop-cs:síla
 • 16 (xsd:integer)
 • 1000 (xsd:integer)
 • 1200 (xsd:integer)
 • 3500 (xsd:integer)
 • 7000 (xsd:integer)
 • 8500 (xsd:integer)
 • neznámé
 • neznámý počet poutníků * 16px Normané z Anglie a Normandie:
 • celkem: více než 100 000 účastníků výpravy
 • asi 10 000, vč. poutníků * 16px Francouzi ze Champagne a Anjou:
 • asi 10 000, vč. poutníků * 16px 16px Provensálci:
 • asi 10 000, vč. poutníků 16px Sicilské hrabství a Tarentské knížectví * 16px Normané z jižní Itálie: 500 rytířů
prop-cs:titul
 • Křížové výpravy
 • První křížová výprava 1096-99 : dobytí Svaté země
 • Křížové výpravy očima arabských kronikářů
 • A history of the Crusades. vol. 1, The first Crusades and the foundation of the Kingdom of Jerusalem
 • A History of the Crusades. Vol. 1, The first hundred years
 • Crusading Warfare
 • Dějiny Byzance
 • Křižáci ve Svaté zemi
 • Křižácké výpravy
 • Křížové výpravy ve světle soudobých kronik
 • Meč a kříž : : rytířské bitvy a osudy I
 • Paměti byzantské princezny
 • Svaté války : dějiny křížových výprav
 • The Oxford illustrated history of the Crusades
 • Kniha zkušeností arabského bojovníka s křižáky
 • In the year 1096 : the First Crusade and the Jews
 • The First Crusade and the Idea of crusading
 • The First Crusade: the chronicle of Fulcher of Chartres and other source materials
prop-cs:trvání
 • 1095 (xsd:integer)
prop-cs:url
prop-cs:velitel
 • říšský kontigent * 16px Godefroy z Bouillonu * 16px Balduin z Boulogne * 16px Eustach III. z Boulogne * 16px Guglielmo Embriaco * 16px Rainald III. z Toulu jihofrancouzský kontigent * 16px Raimond IV. z Toulouse * 16px Adhémar z Le Puy * 16px Gaston IV. z Béarn severofrancouzský kontigent * 16px Hugo I. z Vermandois * 16px Štěpán II. z Blois * 16px Robert II. Flanderský * 16px Robert II. Normandský * 16px Geoffroy II. z Vendôme normansko-italský kontigent * 16px Bohemund z Tarentu * 16px Tankred z Hauteville * 16px Richard ze Salerna východní spojenci * 18px Alexios I. Komnenos * 18px Tatikios * 18px Manuel Boutoumites * 16px Konstantin I. Arménský
 • seldžukové * Kilič Arslan * Jaghisjan * Kerboga * Dukak z Damašku * Ridván z Aleppa danišmendovci * Danišmend Gazi 20px|okraj fátimovci * Iftíchar ad-Daula * al-Afdal Šáhanšáh
prop-cs:vydavatel
 • Academia
 • Argo
 • Mladá fronta
 • Nakladatelství Lidové noviny
 • Odeon
 • Orbis
 • Cambridge University Press
 • Oxford University Press
 • Státní pedagogické nakladatelství
 • Grada
 • Continuum
 • Jewish Publication Society
 • Barnes & Noble Books
 • University of Pennsylvania Press
 • University of Wisconsin Press
prop-cs:vydání
 • 2 (xsd:integer)
prop-cs:výsledek
 • vítězství křižáckých armád
prop-cs:wikiPageUsesTemplate
prop-cs:ztráty
 • neznámé
prop-cs:území
 • vznik křižáckých států v Anatolii a Levantě
dbpedia-owl:abstract
 • První křížová výprava v dějinách byla vyhlášena roku 1095 na clermontském koncilu papežem Urbanem II. a směřovala do Svaté země za znovudobytí Božího hrobu od muslimů. Vyhlášení výpravy bylo částečně reakcí na postupné pronikání tureckých nájezdníků do Anatolie, kde na Byzantské říši dobyli značná území a oslabili moc říše. Byzantský císař Alexios se obrátil na papeže, aby mu pomohl získat dobrovolníky do jeho žoldnéřské armády, díky níž by mohl ztracená území na východě znovu dobýt. Vyhlášení výpravy bylo zároveň motivováno snahou papeže Urbana II. o zmírnění schizmatu mezi západní a východní katolickou církví. Urban II. zároveň mohl využít vyhlášení výpravy k tomu, aby získal navrch nad císařem Jindřichem IV., svým protivníkem v boji o investituru.Papežův apel na pomoc východním křesťanům se zvrtl ve vyhlášení svaté války za osvobození svatých míst, což mělo velký ohlas i mezi evropskými venkovany, kteří se již roku 1096 vydali na cestu do Svaté země. Ti, podněcováni lidovými kazateli, dorazili ze severní Francie až do Byzantské říše, a po cestě plenili a loupili. Císař Alexios byl zklamán, neboť tito poutníci nebyli rytíři, jaké očekával. Dal je proto rychle přepravit na pevninu Malé Asie, kde začali pořádat nájezdy na turecká území. Turci na ně však uspořádali odvetnou výpravu a téměř všechny křižáky pobili. V německých zemích se zatím shromáždily další chudinské houfy, které začaly pořádat židovské pogromy. Německé křižáky však dal už na uherských hranicích rozehnat král Koloman.V druhé polovině roku 1096 se vydala na cestu rytířská vojska. Jejich veliteli byli především francouzští a normanští velmoži, kteří se na přelomu let 1096–1097 dostali do Konstantinopole, kde složili lenní přísahu císaři Alexiovi. Přísahou se křižáci zavázali navrátit všechna území zpět pod vládu Byzantské říše, za to měli slíbený podíl na kořisti a podporu během výpravy ze strany císaře. Křižáci dobyli Nikáju a porazili Turky v bitvě u Dorylaea, dobyli Edessu a Antiochii a roku 1099 i samotný cíl křížové výpravy – Jeruzalém. Křižáci své závazky vůči Byzantskému císaři nedodrželi, nevrátili mu zpět kdysi byzantská území, na kterých zakládali své křižácké státy, budované po vzoru západoevropských feudálních monarchií, což se na další generace stalo ohniskem napětí mezi Byzantinci a západními Franky, kteří se na Blízkém východě usadili.
dbpedia-owl:combatant
 • ** Aleppský emirát
 • **16pxBretaňské vévodství
 • **16pxBuloňské hrabství
 • **16pxBurgundské vévodství
 • **16pxDolnolotrinské vévodství
 • **16pxHornolotrinské vévodství
 • **16pxHrabství Auvergne
 • **16pxHrabství Blois
 • **16pxHrabství Toulouse
 • **16pxHrabství Vendôme
 • **16pxHrabství Vermandois
 • **16pxJanovská republika
 • **16pxLe Puy-en-Velay
 • **16pxNormandské vévodství
 • **16pxProvensálský markýzát
 • **16pxTarentské knížectví
 • **16pxVikomtství Béarn
 • **16pxVévodství La Trémoille
 • **18pxRúmský sultanát
 • **Damašský emirát
 • **Danišmendovci
 • **okraj|20pxAbbásovský chalífát
 • *16pxAnglické království
 • *16pxArménské knížectví
 • *16pxFlanderské hrabství
 • *16pxFrancouzské království
 • *16pxSicilské hrabství
 • *16pxVévodství Apulie a Kalábrie
 • *16pxŘíše římská
 • *18pxByzantská říše
 • *Seldžucká říše
 • *okraj|20pxFátimovský chalífát
 • muslimské státy
 • okraj|22pxkřížová výprava
 • východní spojenci
dbpedia-owl:commander
dbpedia-owl:conflict
dbpedia-owl:place
dbpedia-owl:result
 • vítězství křižáckých armád
dbpedia-owl:strength
 • neznámé
 • asi 10 000, vč. poutníků
 • asi 10 000, vč. poutníků (hrubý odhad)
 • neznámý počet poutníků
 • 8 500 pěších (jejich skupina tak byla ze všech největší)
 • *16px 16pxLotrinčané:
 • *16px 16pxProvensálci:
 • *16pxFrancouzi ze Champagne a Anjou:
 • *16pxNormané z Anglie a Normandie:
 • *16pxNormané z jižní Itálie: 500 rytířů
 • 1 000 rytířů
 • 1 200 rytířů
 • 16pxFrancouzské království
 • 16pxSicilské hrabstvíaTarentské knížectví
 • 18pxByzantinci: 2 000
 • 3 500 pěších
 • 7 000 pěších
 • celkem: více než 100 000 účastníků výpravy
 • *16pxFrancouzi z Vermandois a Francouzského království:
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 58851 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 69724 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 365 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 16510785 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-owl:wikiPageWikiLinkText
 • 1.
 • První křížová výprava
 • křížovou výpravu
 • křížových výprav
 • první
 • první kruciáty
 • první křížová výprava
 • první křížové výpravy
 • křížové výpravy
 • křižáků
 • První křížovou výpravu
 • křížové výpravě
 • První křížové výpravě
 • křížová výprava
 • první křížové výpravě
 • 1. křížové výpravy
 • křižácké
 • křižácké výpravy
 • První
 • první křížovou výpravu
 • první křižácké výpravy
 • prvé křížové výpravě
 • první křížovou výpravou
 • první křižové výpravy
 • kruciátě
 • První křížové výpravy
 • křížové výpravě z roku 1099
 • první křížová výpravy
 • první kruciátu
 • Knights of the Cross
 • vpádem prvních křižáků do Sýrie
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • První křížová výprava v dějinách byla vyhlášena roku 1095 na clermontském koncilu papežem Urbanem II. a směřovala do Svaté země za znovudobytí Božího hrobu od muslimů. Vyhlášení výpravy bylo částečně reakcí na postupné pronikání tureckých nájezdníků do Anatolie, kde na Byzantské říši dobyli značná území a oslabili moc říše. Byzantský císař Alexios se obrátil na papeže, aby mu pomohl získat dobrovolníky do jeho žoldnéřské armády, díky níž by mohl ztracená území na východě znovu dobýt.
rdfs:label
 • První křížová výprava
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is prop-cs:konflikt of
is prop-cs:strana of
is dbpedia-owl:conflict of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of