Studená válka (anglicky Cold War, rusky холодная война; zhruba 1947–1991) byl stav politického a vojenského napětí mezi komunistickými státy – zejména Sovětským svazem (SSSR) a jeho satelitními státy a spojenci – a západními státy, zejména Spojenými státy americkými (USA) a jejich spojenci. Studené válce předcházely dvě největší světové katastrofy, které proběhly v letech 1914–1918 a 1939–1945.

PropertyValue
prop-cs:druhý
 • aktuálním obdobném konfliktu
prop-cs:isbn
 • 80 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 75572583 (xsd:integer)
 • 231107730 (xsd:integer)
 • 415122902 (xsd:integer)
 • 631191380 (xsd:integer)
 • 754602877 (xsd:integer)
prop-cs:jméno
 • Jan
 • Karel
 • Petr
 • Vojtěch
 • John Lewis
 • Richard
 • Michal
 • Vladimír
 • Michael
 • Christopher
 • Joseph
 • Till
 • Vasilij Nikitič
prop-cs:místo
 • Londýn
 • New York
 • Praha
 • Farnham
 • Hoboken
 • Brno ; Praha
 • de facto téměř celý svět
prop-cs:obrázek
 • Cold War Map 1959.svg
prop-cs:odkazNaAutora
 • Karel Pacner
 • Vojtěch Mastný
 • Vladimír Nálevka
 • Vasilij Nikitič Mitrochin
prop-cs:popisek
 • svět v roce 1959
prop-cs:početStran
 • 146 (xsd:integer)
 • 196 (xsd:integer)
 • 234 (xsd:integer)
 • 241 (xsd:integer)
 • 278 (xsd:integer)
 • 293 (xsd:integer)
 • 294 (xsd:integer)
 • 439 (xsd:integer)
 • 460 (xsd:integer)
 • 501 (xsd:integer)
 • 502 (xsd:integer)
 • 560 (xsd:integer)
prop-cs:příjmení
 • Geiger
 • Smith
 • Andrew
 • Nálevka
 • Drulák
 • Wanner
 • Luňák
 • Gaddis
 • Kort
 • Mastný
 • Mitrochin
 • Pacner
 • Reiman
 • Sakwa
prop-cs:příčina
 • rozdělení světa po druhé světové válce mezi Sovětský svaz a západní Spojence
prop-cs:rok
 • 1990 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
prop-cs:strana
 • 20 (xsd:integer)
 • dbpedia-cs:Francouzská_Západní_Afrika
 • Irsko
 • Kuba
 • Severní Korea
 • Čína
 • Švédsko
 • atd.
 • * Maďarsko
 • * NDR
 • * ČSR/ČSSR
 • * okraj|22px Bulharsko
 • * okraj|22px Polsko
 • * okraj|22px Rumunsko
 • Východní blok:
 • Západní blok:
 • okraj|22px Al-Káida
 • okraj|22px Albánie
 • okraj|22px DRA
 • okraj|22px JAR
 • okraj|22px Japonsko
 • okraj|22px Jižní Korea
 • okraj|22px Jugoslávie
 • okraj|22px Mongolsko
 • okraj|22px Severní Vietnam
 • okraj|22px Írán
 • okraj|22px Čína (Tchaj-wan)
 • okraj|22px Španělský stát
 • spojenci:
 • okraj|22px NATO * USA * Kanada * Spojené království * Francie,
 • a další kolonie * Západní Německo * Itálie * Nizozemsko * Lucembursko * Belgie * Dánsko * Norsko * Island * Řecko * Turecko * Portugalsko * Španělsko ANZUS * Austrálie * Nový Zéland * USA okraj|22px SEATO * Austrálie * Nový Zéland * Francie * Pákistán * Filipíny * Thajsko * okraj|22px Jižní Vietnam * USA * Spojené království ostatní spojenci:
prop-cs:stránka
 • Druhá studená válka
prop-cs:střetnutí
 • Studená válka
prop-cs:titul
 • Karibská krize
 • Studená válka
 • Studená válka 1954-1964: sovětské dokumenty v českých archivech
 • Operace KGB a studená válka: Mitrochinův archiv II
 • Atomoví vyzvědači studené války
 • Britain and the Economic Problem of the Cold War
 • Horké krize studené války
 • Kapitoly z dějin studené války
 • The Cold War: 1945 - 1991
 • The Columbia Guide to the Cold War
 • The rise and fall of the Soviet Union, 1917-1991
 • Russia, the Soviet Union and the United States. An Interpretative History
 • Bitva o Suez: studená válka, druhý arabsko-izraelský konflikt a britsko-francouzská intervence v Egyptě
 • Metafory studené války: interpretace politického fenoménu
 • Studená válka a sovětský pocit nejistoty: 1947-53, Stalinova léta nejistoty
 • Západ: Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce
prop-cs:trvání
 • cca 1947–1991
prop-cs:url
prop-cs:velitel
 • Antonín Novotný
 • Charles de Gaulle
 • Klement Gottwald
 • Mao Ce-tung
 • Theodor Heuss
 • Walter Ulbricht
 • Wilhelm Pieck
 • Alcide De Gasperi
 • Fidel Castro
 • István Dobi
 • J. V. Stalin
 • Kim Ir-sen
 • J. F. Kennedy
 • L. I. Brežněv
 • N. S. Chruščov
 • W. Churchill
 • R. Reagan
 • D. D. Eisenhower
 • M. S. Gorbačov
 • H. S. Truman
 • okraj|22px A. Zawadzki
 • okraj|22px Bolesław Bierut
 • okraj|22px C. I. Parhon
 • okraj|22px Todor Živkov
 • okraj|22px Wojciech Jaruzelski
prop-cs:vydavatel
 • Aurora
 • Libri
 • Triton
 • Vyšehrad
 • Columbia University Press
 • Portál
 • Epocha
 • Slovart
 • McGraw-Hill
 • Rozmluvy
 • Routledge
 • Ashgate Publishing
 • Doplněk ; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 • ISV
 • Institut pro středoevropskou kulturu a politiku
 • Wiley-Blackwell
prop-cs:výsledek
 • * rozpad SSSR
 • Vítězství Západu
 • * sjednocení Západního a Východního Německa * de facto pád socialismu v Evropě
prop-cs:wikiPageUsesTemplate
dbpedia-owl:abstract
 • Studená válka (anglicky Cold War, rusky холодная война; zhruba 1947–1991) byl stav politického a vojenského napětí mezi komunistickými státy – zejména Sovětským svazem (SSSR) a jeho satelitními státy a spojenci – a západními státy, zejména Spojenými státy americkými (USA) a jejich spojenci. Studené válce předcházely dvě největší světové katastrofy, které proběhly v letech 1914–1918 a 1939–1945. Díky těmto událostem se světové společenství dohodlo na založení Organizace spojených národů, zkráceně OSN. Ta ve své Chartě ratifikované 24. října 1945 stanovila, že státy a národy, které se staly členy OSN, se zavazují „uchránit budoucí pokolení před metlou války, která dvakrát za našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti“. I když se mezi sebou ozbrojené konflikty, které proběhly v období studené války, liší, mají zároveň společné něco, co je odlišuje od předchozích událostí: tyto války jsou nelegální. Všechny války, za nimiž lze vidět snahu organizovaným násilím či krutostí donutit protivníka, aby změnil své chování, a vedou ke ztrátě lidských životů, jsou odsouzeníhodné. Studená válka, která začala zhruba roku 1947 a trvala až do rozpadu Sovětského svazu roku 1991, sice nepřerostla ve skutečné válečné střetnutí, střet mezi oběma velmocemi ovšem nemohl být ničím jiným než třetí světovou válkou a první jadernou válkou, do níž by byla pravděpodobně zapojena celá planeta. Kromě toho se na zbytku zeměkoule odehrávalo mnoho dalších konfliktů, v nichž se bojovalo „v zastoupení“ těchto supervelmocí. Vedly se války mezi regulérními ozbrojenými silami, války proti civilistům, občanské války a nově se začalo mluvit o teroristické válce a o válce proti teroru. Její hlavní účastníci vedli tento boj nejrůznějšími metodami, především budováním vojenských koalic, zástupnými válkami, závody ve zbrojení, vojenskou a ekonomickou pomocí zranitelným státům ve vlastní sféře vlivu, špionáží, propagandou, hospodářskými blokádami (například tzv. obilním embargem USA vůči SSSR), předháněním se v technické vyspělosti (například vesmírnými závody) a také rivalitou při sportovních kláních.Přestože SSSR i USA patřily v druhé světové válce mezi Spojence, neshodly se v politické filosofii a v názorech na uspořádání poválečného světa. Sovětský svaz vytvořil východní blok ze států východní a střední Evropy, které zprvu také vojensky okupoval, a později si v nich upevnil moc vytvořením vojenského uskupení zvaného Varšavská smlouva (1955–1991) a hospodářského společenství zvaného Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP). Spojené státy naopak vytvořily západní blok ze států západní Evropy, jako hlavní strategii používaly doktrínu zadržování (containment) komunismu – jakožto ideologie i státního uspořádání – a k tomuto účelu založily několik smluvních organizací, např. Severoatlantickou alianci (North Atlantic Treaty Organization, NATO). Některé státy, které zůstaly mimo dvě rivalizující společenství, vytvořily Hnutí nezúčastněných zemí.USA vyhlásilo Marshallův plán, aby zajistilo rychlejší obnovu poválečné Evropy, ale Sovětský svaz nenechal žádný ze států východního bloku plán přijmout. V Latinské Americe a jihovýchodní Asii zase SSSR podporovalo socialistické revoluce, což se nelíbilo mnoha západním zemím; některé z nich se proto snažily socialistický režim svrhnout, což přineslo smíšené výsledky.Studená válka zaznamenala období relativního klidu i vysokého mezinárodního napětí – např. Berlínská blokáda (1948–1949), Korejská válka (1950–1953), druhá berlínská krize (1961), válka ve Vietnamu (1959–1975), Karibská krize (1962), Sovětská válka v Afghánistánu (1979–1989) nebo zkušební jaderný útok NATO Able Archer 83 (1983). Obě strany využívaly politiku détente k uvolnění napětí a doktrínu vzájemně zaručeného zničení jadernými zbraněmi k vyhnutí se přímým vojenským střetnutím.V 80. letech USA pod Reaganovou doktrínou zvýšily diplomatický, vojenský a ekonomický tlak na Sovětský svaz v době, kdy stát trpěl ekonomickou stagnací. Ke konci 80. let sovětský vůdce Michail Sergejevič Gorbačov zavedl reformní kroky perestrojka (česky „přestavba“; 1987) a glasnosť (česky „otevřenost“; cca 1985), které nakonec vedly k rozpadu Sovětského svazu a východního bloku. Studená válka skončila po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 a po ní Spojené státy zůstaly dominantní vojenskou mocností.
dbpedia-owl:causedBy
dbpedia-owl:combatant
 • *Austrálie
 • *Filipíny
 • *Francie
 • *Kanada
 • *Maďarsko
 • *Norsko
 • *Nový Zéland
 • *Spojené království
 • *Thajsko
 • *Turecko
 • *USA
 • *Řecko
 • Kuba
 • Severní Korea
 • Čína
 • Švédsko
 • *Belgie
 • *Dánsko
 • *Itálie
 • *Nizozemsko
 • *Sovětský svaz
 • (1946–1990)
 • (1947–1991)
 • (1948–1989)
 • (1949–1989)
 • (1949–1990)
 • (1952–1989)
 • *Francie,
 • *Island
 • *Lucembursko
 • *NDR
 • *Portugalsko
 • *Pákistán
 • *Západní Německo
 • *okraj|22pxBulharsko
 • *okraj|22pxJižní Vietnam
 • *okraj|22pxPolsko
 • *okraj|22pxRumunsko
 • *ČSR/ČSSR
 • *Španělsko(od1982)
 • 20pxVaršavská smlouva
 • ANZUS
 • Irsko
 • Východní blok:
 • Západní Afrika
 • Západní blok:
 • adalší kolonie
 • atd.
 • okraj|22pxAl-Káida
 • okraj|22pxAlbánie(1947–1956)
 • okraj|22pxDRA
 • okraj|22pxJAR
 • okraj|22pxJaponsko
 • okraj|22pxJižní Korea
 • okraj|22pxJugoslávie
 • okraj|22pxMongolsko
 • okraj|22pxNATO
 • okraj|22pxSEATO
 • okraj|22pxSeverní Vietnam
 • okraj|22pxÍrán
 • okraj|22pxČína (Tchaj-wan)
 • okraj|22pxŠpanělský stát
 • ostatní spojenci:
 • spojenci:
dbpedia-owl:commander
dbpedia-owl:place
dbpedia-owl:result
 • * de facto pádsocialismuv Evropě
 • * rozpadSSSR
 • * sjednoceníZápadníhoaVýchodníhoNěmecka
 • Vítězství Západu
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 18919 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 105327 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 642 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 16418476 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-owl:wikiPageWikiLinkText
 • Studená válka
 • studenou válku
 • studená válka
 • studené válce
 • studené války
 • Studené války
 • globálního souboje mocností bipolárního světa
 • studenou válkou
 • Studené válce
 • Studenou válku
 • válce studené
 • války studené
 • studenoválečného
 • studenoválečném konfliktu
 • Studenou válkou
 • konfliktu Východ – Západ
 • bipolárního konfliktu
 • Studená války
 • studenoválečné
 • tudené války
 • studené válk
 • studenou politikou
 • studená politika
 • studené politice
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Studená válka (anglicky Cold War, rusky холодная война; zhruba 1947–1991) byl stav politického a vojenského napětí mezi komunistickými státy – zejména Sovětským svazem (SSSR) a jeho satelitními státy a spojenci – a západními státy, zejména Spojenými státy americkými (USA) a jejich spojenci. Studené válce předcházely dvě největší světové katastrofy, které proběhly v letech 1914–1918 a 1939–1945.
rdfs:label
 • Studená válka
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is prop-cs:historie of
is prop-cs:konflikt of
is prop-cs:období of
is prop-cs:války of
is dbpedia-owl:causedBy of
is dbpedia-owl:conflict of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of