Třicetiletá válka (1618–1648) byl evropský ozbrojený konflikt, známý především jako vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou církví a zastánci vyznání, která vznikla po reformaci v 16. století, tedy kalvinismem a luteránstvím. Neméně důležitou příčinou války byl také boj evropských zemí o politickou nadvládu.Vlastní válku započala revoluce stavů v zemích Koruny české proti panovníkovi.

PropertyValue
prop-cs:dílo
 • Dreißigjähriger Krieg
prop-cs:edice
 • Militaria
prop-cs:isbn
 • 80 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
prop-cs:jazyk
 • de
 • němčina, latina
prop-cs:jméno
 • Bedřich
 • František
 • Jan
 • Josef
 • Petr
 • Václav
 • Aleš
 • Antonín
 • Ivana
 • Pavel
 • Radek
 • Jiří
 • Peter
 • Vít
 • Thomas
 • Johann Philipp
 • Justin Václav
 • Victor Lucien
prop-cs:místo
prop-cs:obrázek
 • Prager.Fenstersturz.1618.jpg
prop-cs:odkazNaAutora
 • Antonín Rezek
 • Josef Polišenský
 • Justin Václav Prášek
 • Pavel Balcárek
 • Peter Englund
 • Radek Fukala
 • Aleš Skřivan
 • Ivana Čornejová
 • Jiří Pernes
 • Josef Petráň
 • Vít Vlnas
 • Jiří Mikulec
 • Petr Klučina
 • Petr Havel
 • František Stellner
 • Josef Fučík
 • Johann Philipp Abelinus
 • Victor L. Tapié
 • Václav Drška
prop-cs:periodikum
 • Československý legionář
prop-cs:popisek
 • Pražská defenestrace v roce 1618, stojící na počátku třicetileté války, mědirytina z Theatrum Europaeum
prop-cs:poznámka
 • Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
 • Rozsáhlé dobové dílo zabývající se především třicetiletou válkou, doplněno mědirytinami
prop-cs:poznámky
 • (poznámky k bodům) # Dánsko-Norsko se účastnilo v letech 1625–1643 bojů v protihabsburském táboře a později mezi lety 1643–1645 bojovalo proti Švédům # Rozpadla se již v roce 1621, v průběhu války se protestantské státy spojovaly do několika dalších spolků # Na straně Habsburků intervenovalo v Lužicích a po podepsání pražského míru v roce 1635 přestoupilo na stranu Habsburků definitivně # Odtrhlo se z personální unie v roce 1640 a dále se války neúčastnilo
prop-cs:početStran
 • 173 (xsd:integer)
 • 193 (xsd:integer)
 • 205 (xsd:integer)
 • 284 (xsd:integer)
 • 287 (xsd:integer)
 • 318 (xsd:integer)
 • 378 (xsd:integer)
 • 389 (xsd:integer)
 • 409 (xsd:integer)
 • 468 (xsd:integer)
 • 499 (xsd:integer)
 • 510 (xsd:integer)
 • 555 (xsd:integer)
 • 679 (xsd:integer)
 • 711 (xsd:integer)
prop-cs:překladatelé
 • Zdeněk Kalista
prop-cs:příjmení
 • Havel
 • Rezek
 • Skřivan
 • Šindelář
 • Balcárek
 • Pernes
 • Fučík
 • Petráň
 • Englund
 • Abelinus
 • Drška
 • Fukala
 • Klučina
 • Mikulec
 • Munck
 • Polišenský
 • Prášek
 • Skutil
 • Stellner
 • Tapié
 • Vlnas
 • Čornejová
prop-cs:příčina
 • již delší dobu trvající náboženské
 • a mocenské spory v Evropě vyústily do třetí pražské defenestrace
prop-cs:rok
 • 1618 (xsd:integer)
 • 1889 (xsd:integer)
 • 1922 (xsd:integer)
 • 1936 (xsd:integer)
 • 1968 (xsd:integer)
 • 1970 (xsd:integer)
 • 1995 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2011 (xsd:integer)
 • 2012 (xsd:integer)
prop-cs:ročník
 • IV
prop-cs:spoluautoři
 • et al.
 • a kol.
prop-cs:strana
 • :'''
 • ** 16px Hesensko-Kasselsko ** 22px|border Bádensko-Durlach ** 22px|border Württem-bersko ** (atd.) * 22px|border Země Koruny české
 • :''' * 22px|border Svatá říše římská ** 22px|border Habsburská monarchie *** 22px|border Rakousko *** 16px Královské Uhersko *** 16px Chorvatsko *** 22px|border|Vlajka Moravského markrabství Morava ** 20px|border Katolická liga *** 22px|border Bavorsko *** 22px|border Kolínské kurfiřství *** 22px|border Trevírské kurfiřství *** 22px|border Mohučské kurfiřtství *** (atd.) ** 22px|border Česká koruna
 • podpora: * 22px|border Polská koruna * 22px|border Záporožští kozáci * 20px|border Papežský stát
 • ** 22px|border Lotrinsko * 22px|border Španělská říše ** 22px|border Španělské Nizozemí * 22px|border Portugalsko 4 * 22px|border Dánsko-Norsko
 • '''prohabsburská koalice
 • '''protihabsburská koalice
 • * 22px|border Anglie
 • * 22px|border Francie
 • * 22px|border Sasko 3
 • * 22px|border Savojsko
 • * 22px|border Skotsko
 • ** 22px|border Sasko
 • * 22px|border Švédsko ** 16px Heilbronský spolek * 22px|border Dánsko-Norsko 1
 • * 22px|border Nizozemské provincie * 22px|border Francie * Protestantská unie 2
 • * 16px Brunšvicko-Lünebursko * 22px|border Anglie
 • ** 22px|border Braniborsko-Prusko ** 22px|border Falcké kurfiřtství
 • * border|22px Sedmihradsko * 20px|border uherskýprotihabsburský odboj podpora: * 22px|border Osmanská říše * 22px|border Ruské carství
prop-cs:střetnutí
 • Třicetiletá válka
prop-cs:svazek
 • 18 (xsd:integer)
 • VIII
prop-cs:síla
 • 450000 (xsd:integer)
 • 495000 (xsd:integer)
 • ~100 000 Němci
 • ~100–200 000 Němci
 • ~150 000 Francouzi
 • ~150 000 Švédové
 • ~20 000 Dánové
 • ~300 000 Španělé
 • ~75 000 Holanďané
prop-cs:titul
 • Staroměstská exekuce
 • Bílá Hora a francouzská politika
 • Evropa sedmnáctého století: 1598-1700
 • Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648
 • Nepokojná léta: historie třicetileté války
 • Sen o odplatě: dramata třicetileté války
 • Theatrum Europaeum 1, 2
 • Třicetiletá válka: obraz doby 1618-1648
 • Velké dějiny zemí Koruny české 1618-1683
 • Vestfálský mír a česká otázka
 • Ve víru třicetileté války: politikové, kondotiéři, rebelové a mučedníci v zemích Koruny české
 • Třicetiletá válka a evropské krize 17. století
 • Čeští exulanti ve vojskách války třicetileté
 • Morava a Brno na sklonku třicetileté války: [konference Brno, 22. a 23. června 1995]
 • Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století?: otázky, úvahy a problémy
 • Dějiny Saského vpádu do Čech a návrat emigrace
 • Pod císařským praporem: historie habsburské armády 1526-1918
prop-cs:trvání
 • 1618 (xsd:integer)
prop-cs:velitel
prop-cs:vydavatel
 • dbpedia-cs:Matthäus_Merian
 • Academia
 • Melantrich
 • Paseka
 • Vyšehrad
 • Svoboda
 • I.L. Kober
 • Epocha
 • Rodiče
 • Veduta
 • Elka Press
 • Institut pro středoevropskou kulturu a politiku
 • NLN, Nakladatelství Lidové noviny
 • Societas Praha
prop-cs:vydání
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
 • 4 (xsd:integer)
prop-cs:výsledek
 • vestfálský mír, oslabení moci císaře ve Svaté říši a příklon k absolutismu
prop-cs:wikiPageUsesTemplate
prop-cs:číslo
 • 7 (xsd:integer)
dbpedia-owl:abstract
 • Třicetiletá válka (1618–1648) byl evropský ozbrojený konflikt, známý především jako vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou církví a zastánci vyznání, která vznikla po reformaci v 16. století, tedy kalvinismem a luteránstvím. Neméně důležitou příčinou války byl také boj evropských zemí o politickou nadvládu.Vlastní válku započala revoluce stavů v zemích Koruny české proti panovníkovi. Další mocenský souboj, který již v Evropě probíhal mezi Nizozemskými provinciemi a Španělskem, dnes známý jako nizozemská revoluce, také výrazně ovlivňoval boje v Evropě. A konečně vstup katolické Francie na stranu protihabsburské koalice za účelem eliminace přílišné moci Habsburků podtrhl mocenské zájmy na pozadí třicetileté války.První roky války probíhaly především na území Českého království a Rakouského arcivévodství, vzhledem k tomu, že zde vypukly revoluce proti Habsburkům, nicméně na většinu dalších let války se boje přemístily mimo tato území v důsledku toho, že se katolíkům podařilo velkou část bitev vyhrát a přesunout boje na zbytek území Svaté říše římské, které ovládali protestanti.Vleklá a rozsáhlá válka způsobila značný úbytek obyvatelstva na zasažených územích. V průměru poklesl počet obyvatel o třicet procent, u mužů až padesát procent. České země byly po většinu války uchráněny před největšími válečnými útrapami, ale počet obyvatel i zde rovněž poklesl o jednu třetinu. Válka skončila uzavřením vestfálského míru v roce 1648, z tohoto míru nejvíce získaly protestantské státy a Francie.
dbpedia-owl:causedBy
dbpedia-owl:combatant
 • (1625–1629)
 • (1631–1635)
 • (1635–1645)
 • (1643–1645)
 • (katolická strana):'''
 • (po1620)
 • (protestantská strana):'''
 • podpora:
 • *22px|borderFrancie
 • *22px|borderOsmanská říše
 • '''prohabsburská koalice
 • '''protihabsburská koalice
 • (1618–1619)
 • (1618–1620)
 • (1618–1621)
 • (1618–1629,1631-1634)
 • (1619–1622,1628–1630)
 • (1624–1628)
 • (1629–1631)
 • (do1623)
 • (od1635)
 • ** (atd.)
 • *** (atd.)
 • ***16pxChorvatsko
 • ***16pxKrálovské Uhersko
 • ***22px|borderBavorsko
 • ***22px|borderKolínské kurfiřství
 • ***22px|borderMohučské kurfiřtství
 • ***22px|borderRakousko
 • ***22px|borderTrevírské kurfiřství
 • **16pxHeilbronský spolek(od1633)
 • **16pxHesensko-Kasselsko
 • **20px|borderKatolická liga
 • **22px|borderBraniborsko-Prusko(do1635)
 • **22px|borderBádensko-Durlach
 • **22px|borderFalcké kurfiřtství
 • **22px|borderHabsburská monarchie
 • **22px|borderLotrinsko
 • **22px|borderSasko
 • **22px|borderWürttem-bersko
 • **22px|borderČeská koruna
 • **22px|borderŠpanělské Nizozemí
 • *16pxBrunšvicko-Lünebursko
 • *20px|borderPapežský stát
 • *20px|borderuherskýprotihabsburský odboj
 • *22px|borderAnglie
 • *22px|borderDánsko-Norsko
 • *22px|borderDánsko-Norsko1
 • *22px|borderFrancie(1619–1621)
 • *22px|borderFrancie(od1635)
 • *22px|borderNizozemské provincie
 • *22px|borderPolská koruna
 • *22px|borderPortugalsko4
 • *22px|borderRuské carství
 • *22px|borderSasko3
 • *22px|borderSavojsko
 • *22px|borderSkotsko
 • *22px|borderSvatá říše římská
 • *22px|borderZemě Koruny české
 • *22px|borderZáporožští kozáci
 • *22px|borderŠpanělská říše
 • *22px|borderŠvédsko
 • *Protestantská unie2
 • *border|22pxSedmihradsko
 • ***22px|border|Vlajka Moravského markrabstvíMorava
dbpedia-owl:commander
dbpedia-owl:galleryItem
dbpedia-owl:notes
 • # Dánsko-Norsko se účastnilo v letech1625–1643bojů v protihabsburském táboře a později mezi lety1643–1645bojovalo proti Švédům
 • (poznámky k bodům)
 • # Na straně Habsburků intervenovalo v Lužicích a po podepsání pražského míru v roce1635přestoupilo na stranu Habsburků definitivně
 • # Odtrhlo se z personální unie v roce1640a dále se války neúčastnilo
 • # Rozpadla se již v roce1621, v průběhu války se protestantské státy spojovaly do několika dalších spolků
dbpedia-owl:place
dbpedia-owl:result
 • vestfálský mír, oslabení moci císaře ve Svaté říši a příklon k absolutismu
dbpedia-owl:strength
 • 450 000
 • 495 000
 • ~100 000 Němci
 • ~100–200 000 Němci
 • ~150 000 Francouzi
 • ~150 000 Švédové
 • ~20 000 Dánové
 • ~300 000 Španělé
 • ~75 000 Holanďané
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 8024 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 78963 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 648 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 16596873 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-owl:wikiPageWikiLinkText
 • 1643
 • Třicetiletou válku
 • Třicetiletá válka
 • třicetiletou válkou
 • třicetiletou válku
 • třicetiletá válka
 • třicetileté válce
 • třicetileté války
 • válce
 • války
 • českého stavovského povstání
 • Švédy
 • válka
 • 30leté války
 • Třicetileté válce
 • švédskou okupací
 • Třicetiletou válkou
 • Třicetileté války
 • válečných
 • třicetileté
 • třicetiletých válek
 • třicetiletou
 • třicetiletou válko
 • třicetiletá
 • vpádu do Čech v roce 1632
 • válce třicetileté
 • válečným událostem
 • švédskými vojsky
 • saského vpádu
 • válka třicetiletá
 • válečné události
 • Třicetiletá
 • Švédsko-francouzská válka
 • Třicetiletých válek
 • saský vpád
 • švédské vpády
 • švédských válek
 • švédským vojskem
 • švédského drancování
 • třicetiletá válce
 • vpádu Švédů
 • 30leté válce
 • švédském vpádu
 • třicetileté války
 • velké třicetileté války
 • třicetilé válce
 • třicetileté války.
 • třicetilé války
 • Válka třicetiletá
 • švédských válkách
 • třicetiletá války
 • saském vpádu do českých zemí
 • třicetileté válce
 • Bellum Tricennale
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Třicetiletá válka (1618–1648) byl evropský ozbrojený konflikt, známý především jako vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou církví a zastánci vyznání, která vznikla po reformaci v 16. století, tedy kalvinismem a luteránstvím. Neméně důležitou příčinou války byl také boj evropských zemí o politickou nadvládu.Vlastní válku započala revoluce stavů v zemích Koruny české proti panovníkovi.
rdfs:label
 • Třicetiletá válka
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is prop-cs:extra of
is prop-cs:konflikt of
is prop-cs:námět of
is prop-cs:války of
is prop-cs:zánik of
is dbpedia-owl:conflict of
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:nonFictionSubject of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of