Vilém z Rožmberka (německy Wilhelm von Rosenberg; 10. března 1535 zámek Schützendorf v Horních Rakousích – 31. srpna 1592 Praha) byl český politik a představitel českých stavů ze šlechtického rodu Rožmberků. V nábožensky citlivém českém předbělohorském prostředí patřil k předním vůdcům umírněných katolíků.Byl synem vladaře rožmberského domu Jošta III. z Rožmberka a jeho druhé manželky Anny z Rogendorfu. Po smrti otce se stal Vilémovým poručníkem nejdříve jeho strýc Petr V.

PropertyValue
prop-cs:choť
 • I. Kateřina Brunšvická
 • II. Žofie Braniborská z Hohenzollernu
 • III. Anna Marie Bádenská
 • IV. Polyxena z Pernštejna
prop-cs:datumNarození
 • 10 (xsd:integer)
prop-cs:datumÚmrtí
 • 31 (xsd:integer)
prop-cs:do
 • 1570 (xsd:integer)
 • 1592 (xsd:integer)
 • 1592-08-31 (xsd:date)
prop-cs:edice
 • Opera historica 3
prop-cs:isbn
 • 80 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 3631455453 (xsd:double)
prop-cs:issn
 • 231 (xsd:integer)
 • 323 (xsd:integer)
prop-cs:jazyk
 • německy
prop-cs:jméno
 • Alois
 • František
 • Josef
 • Martin
 • Petr
 • Václav
 • Zdeněk
 • Lenka
 • Miroslav
 • Tomáš
 • Vilém z Rožmberka
 • Anna
 • Bohumír
 • Eliška
 • Jaroslav
 • Ladislava
 • Roman
 • Zuzana
 • Ondřej
 • Robert John Weston
prop-cs:jménoSestavitele
 • Sabine
prop-cs:kdy
 • 1551 (xsd:integer)
 • 1570 (xsd:integer)
prop-cs:místo
 • Praha
 • České Budějovice
 • Český Krumlov
 • Praha ; Litomyšl
 • Frankfurt am Main ; New York
prop-cs:místoNarození
 • zámek Schützendorf
prop-cs:místoOdpočinku
prop-cs:místoÚmrtí
prop-cs:náboženství
prop-cs:národnost
prop-cs:nástupce
prop-cs:obrázek
 • Rosenberg-Wappen.png
 • Wilhelm von Rosenberg Altersbild.jpg
prop-cs:od
 • 1551 (xsd:integer)
 • 1560 (xsd:integer)
 • 1570-05-26 (xsd:date)
prop-cs:odkazNaAutora
 • Jaroslav Pánek
 • Josef Hrdlička
 • Josef Janáček
 • Václav Bůžek
 • Zdeněk Kalista
 • Jaroslav Čechura
 • Josef Macůrek
 • Anna Kubíková
 • František Kavka
 • Robert John Weston Evans
 • Václav Březan
 • Alois Míka
 • Petr Maťa
 • Petr Vorel
prop-cs:odkazNaPeriodikum
 • Český časopis historický
prop-cs:panovník
prop-cs:periodikum
 • Československý časopis historický
 • Archivum Trebonense
 • Jihočeský sborník historický
prop-cs:početStran
 • 28 (xsd:integer)
 • 108 (xsd:integer)
 • 111 (xsd:integer)
 • 183 (xsd:integer)
 • 195 (xsd:integer)
 • 198 (xsd:integer)
 • 200 (xsd:integer)
 • 203 (xsd:integer)
 • 231 (xsd:integer)
 • 276 (xsd:integer)
 • 294 (xsd:integer)
 • 312 (xsd:integer)
 • 315 (xsd:integer)
 • 324 (xsd:integer)
 • 359 (xsd:integer)
 • 371 (xsd:integer)
 • 382 (xsd:integer)
 • 409 (xsd:integer)
 • 413 (xsd:integer)
 • 496 (xsd:integer)
 • 532 (xsd:integer)
 • 564 (xsd:integer)
 • 672 (xsd:integer)
 • 752 (xsd:integer)
 • 790 (xsd:integer)
 • 1025 (xsd:integer)
 • 1060 (xsd:integer)
prop-cs:pořadí
 • 11 (xsd:integer)
prop-cs:profese
prop-cs:předchůdce
prop-cs:příjmení
 • Kalista
 • Němec
 • Veselá
 • Evans
 • Janáček
 • Kavka
 • Maťa
 • Čechura
 • Hrdlička
 • Vorel
 • Jakubec
 • Pánek
 • Míka
 • Lavička
 • Březan
 • Bůžek
 • Fučíková
 • Gaži
 • Holečková
 • Kleisner
 • Kubíková
 • Macůrek
 • Honc
 • Kulíková
 • Šlach
prop-cs:příjmeníSestavitele
 • Tanz
prop-cs:rodiče
prop-cs:rok
 • 1929 (xsd:integer)
 • 1948 (xsd:integer)
 • 1964 (xsd:integer)
 • 1970 (xsd:integer)
 • 1973 (xsd:integer)
 • 1980 (xsd:integer)
 • 1983 (xsd:integer)
 • 1985 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1993 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
 • 2011 (xsd:integer)
 • 2012 (xsd:integer)
prop-cs:rokVydání
 • 1993 (xsd:integer)
prop-cs:ročník
 • 2 (xsd:integer)
 • 28 (xsd:integer)
 • 31 (xsd:integer)
 • 33 (xsd:integer)
 • 54 (xsd:integer)
prop-cs:sborník
 • Mentalität und Gesellschaft im Mittelalter : Gedenkschrift für Ernst Werner
prop-cs:spoluautoři
 • a kol.
prop-cs:spolusestavitelé
 • a kol.
 • a kol.
prop-cs:strany
 • 44 (xsd:integer)
 • 109 (xsd:integer)
 • 130 (xsd:integer)
 • 271 (xsd:integer)
 • 855 (xsd:integer)
 • 863 (xsd:integer)
prop-cs:sídlo
prop-cs:titul
 • dbpedia-cs:Nejvyšší_purkrabí
 • dbpedia-cs:Vladař_domu_rožmberského
 • Rudolf II. a jeho svět : myšlení a kultura ve střední Evropě 1576-1612
 • České země v letech 1526-1583. První Habsburkové na českém trůně I
 • Knihy na dvoře Rožmberků
 • Mince a medaile posledních Rožmberků : Vilém a Petr Vok z Rožmberka = Coins and medals of the last Rosenbergs : William and Peter-Vok of Rosenberg
 • Život na dvoře a v rezidenčních městech posledních Rožmberků
 • Rudolf II. a jeho doba
 • Světy posledních Rožmberků
 • Velké dějiny zemí Koruny české VII. 1526-1618
 • Vilém z Rožmberka : politik smíru
 • České země v letech 1584-1620. První Habsburkové na českém trůně II
 • Poslední Rožmberk : životní příběh Petra Voka
 • Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami
 • Životy posledních Rožmberků. II. Život Petra Voka z Rožmberka : letopisy osvíceného knížete a pána ... : pátý díl Historie rožmberské o panu Petru Vokovi, posledním vladaři domu rožmberského
 • Osud slavného domu : rozkvět a pád rožmberského dominia
 • Čechové, kteří tvořili dějiny světa
 • Společnost českých zemí v raném novověku : struktury, identity, konflikty
 • Dvory velmožů s erbem růže : všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce
 • Zlatý věk Růží : kus české historie 16. století
 • Rožmberkové : životopisná encyklopedie panského rodu
 • Životy posledních Rožmberků. I. Život Viléma z Rožmberka : padesátní letopis, to jest poznamenání některých věcí pamětihodných pana Viléma z Rožmberka za padesáte a sedm let zběhlých ...
 • Kratochvíle posledních Rožmberků
 • Svět české aristokracie :
 • Vilém z Rožmberka 1539-1592
 • Zápas o charakter české stavovské opozice a sněm roku 1575
 • Cestovní účet diplomatické mise Viléma z Rožmberka do Polska r. 1588/89 a budget šlechtické domácnosti a dvora
 • Čechové a Poláci v 2. pol. XVI. století : 1573-1589 : tři kapitoly z dějin česko-polské politické vzájemnosti
 • Der böhmische Vizekönig Wilhelm von Rosenberg und seine deutschen Ehen
 • Zápas o vedení české stavovské obce v polovině 16. století
 • Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552
 • Věk urozených : šlechta v českých zemích na prahu novověku
 • Kandidatura Viléma z Rožmberka na polský trůn v l. 1573-1575
 • Dozvuky polského bezkráloví z roku 1587, příspěvek k osvětlení snah rodu habsburského o získání koruny polské v letech 1588-94
 • Rožmberské kroniky : krátký a summovní výtah od Václava Březana : komentovaná edice
 • Zadlužení Viléma z Rožmberka v letech 1589-1592
prop-cs:url
 • http://nm.academia.edu/TomasKleisner/Books/397564/Coins_and_Medals_of_the_Last_Rosenbergs
prop-cs:velikostObrázku
 • 220 (xsd:integer)
prop-cs:vydavatel
 • Libri
 • Mladá fronta
 • Nakladatelství Lidové noviny
 • Národní muzeum
 • Paseka
 • Svoboda
 • Brána
 • Garamond
 • Růže
 • Veduta
 • Miroslav Stejskal
 • Filosofická fakulta University Karlovy
 • Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
 • Brána ; Knižní klub
 • Knihovna Akademie věd ČR ; Scriptorium
 • Pedagogická fakulta JU
 • Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově
 • P. Lang
prop-cs:vydání
 • 2 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
prop-cs:wikiPageUsesTemplate
prop-cs:úřad
dbpedia-owl:abstract
 • Vilém z Rožmberka (německy Wilhelm von Rosenberg; 10. března 1535 zámek Schützendorf v Horních Rakousích – 31. srpna 1592 Praha) byl český politik a představitel českých stavů ze šlechtického rodu Rožmberků. V nábožensky citlivém českém předbělohorském prostředí patřil k předním vůdcům umírněných katolíků.Byl synem vladaře rožmberského domu Jošta III. z Rožmberka a jeho druhé manželky Anny z Rogendorfu. Po smrti otce se stal Vilémovým poručníkem nejdříve jeho strýc Petr V. z Rožmberka a později Albrecht z Gutštejna, Oldřich Holický ze Šternberka a Jeroným Šlik. Vzdělání získal na internátní škole v Pasově, kde si kromě humanitního a náboženského osvojil i prvky vystupování v prostředí středoevropské aristokracie. V šestnácti letech byl předčasně zplnoletněn a převzal správu rožmberského dominia od svých poručníků.Brzy po svém nastolení se vydal s výpravou české šlechty do Itálie, která ovlivnila jeho vztah k renesanční architektuře a umění. Po návratu z cesty se zapojil do sporu o přednostní postavení v království s knížaty z Plavna. Císař spor nakonec vyřešil kompromisem, který de facto znamenal Vilémovo vítězství. V 70. letech 16. století se Vilém stal dvakrát kandidátem na polský královský trůn, aby však neohrozil své skutečné jistoty, tohoto záměru se vzdal a spokojil se s úřadem nejvyššího purkrabího a českého „místokrále“. Za své zásluhy byl oceněn Řádem zlatého rouna. Zemřel v roce 1592 v Praze a byl pohřben v kostele svatého Víta v Českém Krumlově. Svému mladšímu bratru Petru Vokovi odkázal rožmberské dominium, které během své vlády výrazně zadlužil.Přestože byl Vilém celkem čtyřikrát ženat, z manželství se nenarodil žádný potomek. Vilémova manželství však posloužila k posílení jeho prestiže ve Svaté říši římské. První tři manželky pocházely z německých knížecích rodů, čtvrtá manželka pak z předního českého šlechtického rodu Pernštejnů. Protože potomka se nedočkal ani Vilémův mladší bratr a dědic Petr Vok z Rožmberka, stali se tak posledními mužskými příslušníky svého rodu.
dbpedia-owl:activeYearsEndDateMgr
 • 1570
 • 1592
 • 31. srpen1592
dbpedia-owl:deathPlace
dbpedia-owl:nationality
dbpedia-owl:politicalFunction
 • Nejvyšší komorníkČeského království
 • Nejvyšší purkrabíČeského království
 • vladař domu rožmberského
dbpedia-owl:predecessor
dbpedia-owl:successor
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 65843 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 109091 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 401 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 16427547 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-owl:wikiPageWikiLinkText
 • Vilém
 • Vilém z Rožmberka
 • Viléma z Rožmberka
 • Vilémovi z Rožmberka
 • Vilémovi z Rožmberka
 • Viléma z Rožmberka
 • Vilém z Rožmberka
 • Vilému z Rožmberka
 • Viléma
 • Vilémem z Rožmberka
 • Vilémem z Rožmberka
 • Viléma z Rožmberka
 • Viléma z
 • Viléma z Rožmberka.
 • Vilémem z Rožmberka
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Vilém z Rožmberka (německy Wilhelm von Rosenberg; 10. března 1535 zámek Schützendorf v Horních Rakousích – 31. srpna 1592 Praha) byl český politik a představitel českých stavů ze šlechtického rodu Rožmberků. V nábožensky citlivém českém předbělohorském prostředí patřil k předním vůdcům umírněných katolíků.Byl synem vladaře rožmberského domu Jošta III. z Rožmberka a jeho druhé manželky Anny z Rogendorfu. Po smrti otce se stal Vilémovým poručníkem nejdříve jeho strýc Petr V.
rdfs:label
 • Vilém z Rožmberka
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Vilém z Rožmberka
is prop-cs:následník of
is prop-cs:nástupce of
is prop-cs:potomstvo of
is prop-cs:předchůdce of
is dbpedia-owl:predecessor of
is dbpedia-owl:successor of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of