Aktualizace 18. 4. 2018

Posted on Leave a comment

Byla vyextrahována nová verze české dbpedie z Wikipedia dumpu 20180401 (01. 04. 2018). Nové datasety ke stažení jsou k dispozici na stránce datasety. Aktualizace SPARQL endpointu nejnovější verzí je plánována na květen 2018.

Vyextrahujte si vlastní aktuální dbpedia snapshot

Posted on Leave a comment

Pokud nechcete čekat na plánovanou roční extrakci české dbpedie, můžete si extrakci provést ručně v prostředí Docker. Speciálně pro českou dbpedii byl vytvořen „github fork“ z původního extrakčního frameworku kde byly provedeny lokalizační úpravy a vytvořena dockerizovaná verze dbpedia extraktoru. Instrukce hledejte na této adrese: https://github.com/KIZI/extraction-framework/tree/master/docker